Nyhetsarkiv

 
26.06.2012

Ny ledning för affärsområde Europa hos PFERD

Stefan Heimes blir ny chef för affärsområde Europa hos PFERD. Heimes har sedan mer än 25 år arbetat för August Rüggeberg GmbH & co. KG – PFERD-Werkzeuge på olika positioner, senast som avdelningschef för affärsområde Europa.

I hans arbetsuppgifter ingår bl a att bygga upp och koordinera dotterbolagen och ”joint ventures”, även utanför Europa,
införa affärssystemet SAP i affärsområde ”Utland”, att omorganisera rutiner för internationell tullklarering såväl som att bygga upp ett europeisk centrallager för PFERD.

På sikt kommer Stefan Heimes ansvarsområde omfatta hela Europa, förutom Tyskland, till Ryssland. Som sin främsta uppgift ser Heimes i första hand intensifiering av försäljningsarbetet på de olika marknaderna, tillsammans med de egna säljarna,
”att vara närmare kunden”, som Heimes säger. Eftersom detta fortfarande är “grundförutsättningen för en optimal kundrelation”.

PFERD räknas sedan över 100 år till den internationellt ledande tillverkaren av verktyg för ytbearbetning och för kapning. Kombinationen individuell rådgivning och innovativa högkvalitetsverktyg tillsammans med kunnandet från den lokale användaren garanterar det optimala resultatet för varje uppgift.
Beläget i Marienheide sysselsätter familjeföretaget 1 700 personer och 20 dotterbolag världen över.

back
 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se