Nyhetsarkiv

 
29.04.2009

Den nya Verktygshandboken har kommit

Över 7.500 verktyg för kapning, slipning, polering, filning, fräsning och borstning, maskiner anpassade till verktygen och många värdefulla tips om verktyg och användning gör den nya PFERD Verktygshandboken till uppslagsverket som gäller i branschen för den professionelle verktygsanvändaren inom industri ochhantverk.

Många nya verktyg och innovationer vidgar PFERD-programmet. Mer än 800 nya produkter, kompletteringar, förbättringar och vidareutvecklingar följer användarnas senaste krav.  Katalogdelarna 201 - 209 är tydligt strukturerade, orienterade i praktiken och illustrerade med många exempel på användningsmöjligheter. Den nya katalogdelen 207 innehåller alla kapskivor för stationära maskiner.

Användaren står i centrum

Kompetent rådgivning, bakgrundskunskap, praktisk know-how, basinformationer, tekniska ritningar och hänvisningar till normer rundar av det högkvalitativa katalogprogrammet. Vid sidan av beprövade standarder garanterar tips och anpassad produktutveckling den optimala lösningen på bearbetningsproblem i de mest skilda branscher och gör verktygshandboken till en nödvändig rådgivare vid ytbearbetning och kapning av material.

Vi har gjort det enklare för Er att söka rätt verktyget och rätt maskin. Lättförståeligt och okomplicerat visar vi den snabba vägen till det optimalt lämpliga verktyget. Dessutom erbjuder vi användaren ett alfabetiskt register och synonymer för riktad och snabb verktygssökning.

back
 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se