Nyhetsarkiv

 
13.01.2010

Försäljning Europa under ett tak

Civilekonom Stefan Braun (46) övertar ledningen för försäljningen i Tyskland fr om den 1.1.2010. Han efterträder därmed herr Hans Hoymann, som efter 25 års anställning lämnar företaget och går i pension.

Stefan Braun, en erfaren och handelsorienterad professionell säljare, har sedan 2008 även ansvaret för försäljningen av PFERD-verktyg i Europa. Integreringen av försäljningsområdet Tyskland orienterar sig mot den förändrade marknadsstrukturen och de därmed sammanhängande  kraven på handeln.

Med restruktureringen av försäljningen gör sig PFERD optimalt beredd för de kommende uppgifterna i Europa: Under central ledning och  tillsammans med de 12 egna säljbolagen i Europa kommer Stefan Braun att varaktigt stärka närvaron av varumärket PFERD och på ort och ställe sörja för omfattande stöd till återförsäljarna.

 

back
 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se