Nyhetsarkiv

 
04.03.2010

Järnvarumässan var blå

I PFERD's monter väntade upp till  60 säljare besökarna för att visa dem PFERD-innovationerna. Speciellt intresse åtnjöt den supertunna kapskivan X-SLIM, den supertysta navrondellen WHISPER, den unika POLIFAN®-CURVE för bearbetning av kälsvetsar samt avverkningsproffset CC-GRIND

"Begripa PFERD“ hette det vid Sensorium. Här kunde PFERD-verktygen "begripas" haptiskt. Många besökare utnyttjade detta erbjudande och upptäckte verktygens rikhaltiga attraktivitet.

Inte mindre imponerande var presentationen av PFERD's viktigaste verktyg: Verktygshandboken. På ett överdimensionerat exponat kunde betraktaren informera sig om"UPPSLAGSVERKET" för bearbetning av ytor och för kapning av metalliska material: I den 21:a. upplagan ges boken ut globalt på 12 språk och i 165.000 exemplar samt med 230.000 separata broschyrer..

PFERD gör skillnaden

I den praktiska demonstrationen visade PFERD-innovationerna, att de håller, vad de lovar: Under hela dagen slipades kälsvetsar, rör och plåt kapades. För första gången kunde intresserade kunder själva också utföra ett verktygstest i montern och övertyga sig om verktygens överlägsna effektivitet i jämförelse med olika kombinationer .

Mässbesökarnas intresse var överväldigande. Detta – ansåg många – kunde man tacka de många nya och förbättrade PFERD-produkterna. Efter ett utmanande år 2009 ser sig nu PFERD-återförsäljarna rustade på bästa sätt för ett framgångsrikt år 2010

Om besökarna till denna mässa skulle återkomma även 2012 till järnvarumässan, skulle det framför allt på bero på om de viktigaste tillverkarna för resp parter skulle vara med. Men så länge som PFERD är med, lönar sig besöket.

Efter denna utomordentligt framgångsrika mässa är man säker på sin sak hos PFERD: 2012 kommer PFERD åter att vara på plats, för att presentera innovationer, nyheter och bjuda på den välkända gästfriheten för fackhandeln.

 

back
 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se