PFERDVALUE - Mervärde med PFERD

Optimera arbetsprocessen och satsa effektivt pa kvalitetsverktyg och kvalitetsmaskiner – det lonar sig i langden.
Langsiktig satsning pa kvalitet ar ekonomiskt tankande. Resultat fran manga olika produkttester ar entydiga: Verktyg fran PFERD ger ett matbart mervarde.

Upplev mervardet hos PFERD.
Upptack PFERDERGONOMICS och PFERDEFFICIENCY.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se