PFERDEFFICIENCY

Effektivitet ar i fokus genom alla steg under arbetets gang. Det kan vara kostnadsbesparing a ena sidan och okad produktivitet a andra. Med detta i atanke ska anvandaren varje dag utfora sina arbetsuppgifter snabbt, effektivt och med basta resultat. Hur effektivt det anvanda verktyget ar, mats inte bara pa det kortsiktigt uppnadda arbetsresultatet, utan ocksa pa hur anvandningen av verktyget langsiktigt paverkar manniskan, maskinen och den lopande verksamheten.

Som tillverkare av kvalitetsverktyg koncentrerar sig PFERD pa att kontinuerligt utveckla alla produkters lonsamhet. Det fortsatta letandet efter ytterligare besparingspotentialer ar ett sjalvutnamnt mal for PFERD och utgor grunden for utvecklingen av effektiva produkter.

Med PFERDEFFICIENCYR erbjuder PFERD innovativa, hogpresterande verktygslosningar och maskiner med ett mervarde. De nar perfekta resultat pa kort tid, ar energisnala och/eller genererar mindre avfallskostnader. Okad effektivitet ger okad produktivitet.

De fyra piktogrammen visar direkt vilka ekonomiska mervarden som finns hos verktyget i jamforelse med konventionella produkter.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se