Karte VibrationFilter NoiseFilter EmissionFilter HapticFilter

PFERDERGONOMICS

Ergonomi ar en viktig del i det dagliga arbetet. Syftet ar att utforma arbetsmiljon sa att anvandarens komfort okar och att halsan inte paverkas negativt – aven under tuffa arbetsforhallanden och ihallande, enformiga arbetsuppgifter. Som tillverkare av handhallna verktyg arbetar vi kontinuerligt med att forbattra villkoren for anvandarens sakerhet, arbetskomfort och halsa. Darfor satter PFERD manniskan i centrum i alla processer ett handhallet verktyg genomgar – fran forskning och utveckling anda fram till fardig produkt och serietillverkning.

Med hjalp av fyra piktogram kan man direkt se vilka PFERDERGONOMICS- fordelar vara innovativa verktygslosningar har jamfort med andra konventionella produkter.

Under namnet PFERDERGONOMICS erbjuder PFERD ergonomiskt optimerade verktyg och maskiner som bidrar till hogre sakerhet och forbattrad arbetskomfort och darigenom forbattrad halsa.

 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se