EmissionFilter

Luftkvaliteten inuti arbetsutrymmet måste i huvudsak motsvara kvaliteten på luften utanför arbetsutrymmet. Ur hälsosynpunkt har förutom halten av skadliga ämnen i stoftet storleken på stoftpartiklarna avgörande betydelse.

Hälsorisker p g a hög stoftbelastning

En partikel med en diameter större än 10 μm (1 mikrometer är en tusendels millimeter), det s.k. grovstoftet, fastnar i stort sett på de små flimmerhåren eller på slemhinnorna i näsan och svalget. Mindre och de allra minsta stoftpartiklar (finstoft, ultrafina partiklar) kan via luftrören och bronkerna sprida sig djupt ner i lungorna. Därför betecknas finstoftet även som inhalerbart resp. inandningsbart finstoft.

 

 

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se