ResourceSaving

Genom att optimera och effektivisera befintliga resurser kan man gora stora besparingar. Det ar viktigt att ta hansyn till produktens hela levnadscykel, inte bara tillverkningsprocessen, utan hela vagen fran idestadiet anda till slutet. Nar det galler maskindrivna verktyg, visar undersokningar entydigt att mest resurser forbrukas vid anvandningen av verktyget.

Aven manniskan som arbetskraft ar en viktig resurs. Anvandarens effektivitet ar avgorande for produktiviteten i den lopande processen och maste darfor bibehallas pa basta mojliga satt.

PFERD-verktygslosningar som ar markta med piktogrammen "EnergySaving", "TimeSaving", "WasteSaving" och en eller flera PFERDERGONOMICSR-piktogram far dessutom piktogrammet "ResourceSaving". De ar sarskilt lonsamma vid anvandning och samtidigt skonsamma for halsan och mycket effektiva.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se