Miljöpolitik

Vid tillverkning av kvalitetsverktyg för bearbetning av ytor och för kapning har PFERD de grundläggande kraven på säkerhet, ergonomi och ekologi som förebild. Som förstklassig tillverkare är det vårt mål, att ständigt vidareutveckla verktyg och tillverkningsförfaranden på denna basis.

Förutom det höga kvalitetskravet spelar arbets-, hälso- och miljöskydd en framträdande roll. Långlivade PFERD-verktyg med ökad lönsamhet och hög kvalitetsbeständighet vid användning  bidrar till att sänka kostnader, undvika avfall och skona resurser.
 

 

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se