REACH Informationsplikt för leverantörer

REACH ålägger alla tillverkare, att informera sina kunder, om deras produkter innehåller en kemikalie som är identifierad i kandidatlistan med mer än  0,1 procent. För att fullgöra vår informationspflikt enligt artikel 33 (REACH), behöver vi följande information från våra leverantörer:

Innehåller någon av de beredningar / produkter som Ni levererar till oss något ämne med en koncentration över 0,1 vikts-%, som är upptaget i kandidatlistan enligt artikel 59 (1) i förordningen 1907/2006/EG?

Om ja, bekräftas detta med följande formulering:

[Namn på beredningen / produkten] / förpackningen innehåller följande ämnen i kandidatlistan (Tidpunkt: dd.mm.åååå) enligt artikel 59 (1) i förordningen 1907/2006/EG ("REACH“) med en koncentration av xx vikts-%: Ämne A (CAS nr …), Ämne B (CAS nr …),….

listan för kandidatämnena ändras fortlöpande, skall sakförhållandet kontrolleras vid varje beställning / leverans. Detta gäller även för redan utförda leveranser inom en period av 12 månader.

Om vi inte får några informationer från våra leverantörer förutsätter vi, att inga ämnen finns med i den aktuella kandidatlistan!

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se