High Speed Disc ALUMASTER

Innovativa High Speed Disc ALUMASTER ar ett unikt verktyg med extremt hog avverkning sarskilt framtaget for anvandning med vinkelslipmaskiner. Denna senaste nyutveckling fran PFERD ar optimal for bearbetning av aluminium eftersom inget halsofarligt och explosivt damm uppstar. Verktygets speciella utformning garanterar hogsta sakerhet. Det bestar av tio stycken specialutvecklade hardmetallskar som ar fixerade pa en extremt robust grundstomme av fiberarmerad plast - GFK. Verktygets innovativa geometri, med mojlighet att indexera eller byta ut hardmetallskaren, gor att aluminium kan bearbetas kostnadseffektivt och sakert.

Fördelar:

■ Extremt hog avverkning
■ Inget halsofarligt och explosivt damm uppstar
■ Hogsta sakerhet tack vare innovativ skargeometri och integrerad skardjupsbegransning
■ Mycket latt och anda extremt robust verktyg genom den innovativa grundstommen av fiberarmerad plast, GFK (samma vikt som navrondeller)
■ Passar alla vanligt forekommande vinkelslipmaskiner (o 115/125 mm)
■ Kan anvandas overallt, inte nodvandigt med dammutsug
■ Extremt lang livslangd genom innovativ verktygsgeometri och specialutvecklade hardmetallskar som kan indexeras och bytas ut
■ Ingen igensattning av verktyget ens pa smetande material
■ Ekonomiskt och miljovanligt alternativ till nav- och lamellrondeller

Användningsrekommendationer:

■ For mest lonsam anvandning rekommenderas anvandning av tryckluftsvinkelslipmaskiner med effekt fran 1 000 watt eller elektro-vinkelslipmaskiner med nominell effekt fran 1 400 watt.
■ Belasta inte vinkelslipmaskinen onodigt hart: High Speed Disc ALUMASTERR avverkar redan vid lagt tryck. Vinkelslipmaskinens egen vikt racker.
■ Anvand verktyget i vinkel 5–30°, i speciella fall aven upp till 60°.'
■ Undvik att ga for djupt. Frasskivan ar inget kapverktyg.
■ Bearbeta langs med kanten pa arbetsstycket och inte mot kanten.
■ Bromsa inte verktyget pa arbetsstycket. Risk for att hardmetallskaren gar sonder.

Användingsområden:

■ Fartygstillverkning
■ Vagnstillverkning
■ Silo- och behallartillverkning
■ Fordonsindustri

Användningsexempel:

■ Bearbetning av svetsfogar och kalsvetsar
■ Kantbearbetning/fasning
■ Forandring av geometrier

PFERDERGONOMICS rekommenderar High Speed Disc ALUMASTER som en innovativ verktygslosning for bearbetning av aluminium eftersom inget halsovadligt och explosivt damm uppstar.

PFERDEFFICIENCY rekommenderar High Speed Disc ALUMASTER for langt, resursbesparande och mindre trottande arbete med perfekt resultat pa kortaste tid.

 

 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se