Den nya POLIFAN® Z SG-POWER: Byt nu och slipa längre!

Lamellrondellen POLIFAN SG ZIRKON ar sedan flera ar en av de mest hogpresterande lamellrondellerna i varlden. Nu hojer PFERD ribban ytterligare med den nya prestandaforbattrade efterfoljaren POLIFANR Z SG-POWER.

Fördelar:

■ Betydligt langre livslangd genom kontinuerlig vidareutveckling och anpassning av alla ingaende delar
■ Avsevart hogre aggressivitet under hela livslangden
■ Mycket kostnadseffektiv tack vare battre livslangd och hogre aggressivitet

Beställningsanvisning:

For Z SG-POWER overtas EAN-numren fran foregaende version. Vid bestallning av SG ZIRKON levereras automatiskt den nya, hogpresterande versionen.

PFERDERGONOMICS rekommenderar POLIFANR Z SG-POWER for bestaende sankning av vibrationer, buller och dammutveckling.

PFERDEFFICIENCY rekommenderar POLIFAN Z SG-POWER for langt, resursbesparande och mindre trottande arbete med perfekt resultat pa kortaste tid.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se