PFERD-VSM AB dataskyddspolicy

PFERD-VSM AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur PFERD-VSM AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@pferd-vsm.se

När kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att PFERD-VSM AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget, etc.
 • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.

 

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

 

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

 

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.  PFERD-VSM AB behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen
"varför är behandlingen nödvändig"
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering. Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar. Följa tillämplig lagstiftning

 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna.  PFERD-VSM AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

PFERD-VSM AB behandlar datan inom EU/EES. PFERD-VSM AB vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter PFERD-VSM AB har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker.

PFERD-VSM AB använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

Kontakta oss

PFERD-VSM AB  har organisationsnummer 556315-8160 och har sitt säte på Radiovägen 3B, 181 55 Lidingö. Kontakta oss på info@pferd-vsm.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 18 december 2017.

 

PFERD-VSM ABs användning av cookies

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade "cookies") för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från vår webserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 • Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera, medan andra finns för att göra våra tjänster mer smidiga för dig.

Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. 

 

Sekretesspolicy för användning av Matomo (PIWIK)

På denna webbplats används Matomo (tidigare PIWIK). Matomo är ett program för webbanalys baserat på öppen källkod. Webbanalys är insamling och analys av data om besökarnas beteende på webbplatser. Ett webbanalysverktyg samlar bland annat data om från vilken webbplats en person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka delsidor på webbplatsen som var åtkomliga eller hur ofta och hur länge en delsida visats. En webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats  och för kostnads-nyttoanalys av internetreklam.

Programvaran lagras på vår server i Tyskland, där även de dataskyddskänsliga loggfilerna lagras.

Syftet med Matomo-komponenten är att analysera besökarnas flöden på vår hemsida. Data och information som erhållits används för att utvärdera användningen av denna webbplats för att kunna sammanställa onlinerapporter som visar aktiviteterna på vår hemsida.

Matomo skapar en kaka till besökarens dator. Se ovan vad en kaka är. Genom att skapa kakan kan vi analysera användningen av vår hemsida. Varje gång du besöker en av de enskilda sidorna på den här webbplatsen, leds webbläsaren på datorn hos besökaren automatiskt av Matomo-komponenten till att överföra data till vår server för analys. Under denna tekniska process får vi kännedom om personuppgifter, såsom den berörda personens IP-adress, som bland annat hjälper oss att förstå besökarens och klickens ursprung.

Kakan lagrar personligt identifierbar information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår hemsida. Varje gång du besöker vår webbplats, överförs denna personliga information, inklusive IP-adressen till den Internetanslutning som användes av den registrerade, till vår server. Dessa personuppgifter lagras av oss. Vi delar inte denna personliga information med tredje part.

Besökaren kan förhindra att kakor enligt ovan beskrivning skapas, när som helst med hjälp av en motsvarande inställning av den webbläsare som används och därmed hindra kakor. Inställningen på den använda webbläsaren hindrar Matomo från att skapa en kaka på besökarens dator. En kaka som redan är skapad av Matomo kan när som helst raderas via webbläsaren eller andra program.

Vidare har besökaren möjligheten att invända mot och förhindra upptäckt av data som genereras av Matomo på denna webbplats. Då måste den berörda personen ställa in en opt-out-kaka. Om besökarens dator raderas, formateras eller nyinstalleras på ett senare datum, måste besökaren ställa in en opt-out-kaka på nytt.

Genom att ställa in opt-out-kakan är det dock möjligt att webbplatsen hos oss inte längre fungerar till fullo för besökaren.

Ytterligare information och Matomos tillämpliga sekretesspolicy finns på https://matomo.org/privacy/.

Matomo (PIWIK) Cookie Inaktivera

 

Användning av Google Maps

August Rüggeberg GmbH & Co. KG använder Google Maps API för att visuellt visa geografisk information.
Vid användning av Google Maps samlar Google (Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043) också in, bearbetar och använder data om användningen av kartfunktioner från besökare på webbplatsen. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy, www.google.com/privacypolicy.html.

 

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se