Informationer

1. Börja med att registrera Er för vår PFERD-Shop. Det gör Ni genom att fylla i registreringsformuläret.

2. Med dessa inloggningsdata får Ni tillgång till vår PFERD-Shop.

3. Nu kan Ni börja: Ni går direkt till PFERD-Shoppen och anger Ert användar-nummer och password. Vår lilla vägvisare leder Er säkert genom PFERD-Shoppen.

4. Produktkatalog
PFERD-verktygsprogram är indelat i katalogdelarna 201 - 209. Med några få steg förs Ni här systematiskt till önskad produkt med nödvändig information.

5. Sök
Via ”Sök” hittar Ni den produkt du angivit.

6. Orderregistrering
I det överskådliga orderformuläret anges artikeluppgifter och antal. Vi räknar ut Ert individuella pris och uppger tillgänglighet resp leveranstid. Ni beställer och vi bekräftar i samma dokument. För beställningar via PFERD-Shoppen gäller överenskomna villkor oförändrat.

7. Orderlista
Alla öppna och utförda beställningar visas överskådligt i denna lista.

8. Vår PFERD-Shop har kompletterats med två funktioner. Vi har velat förenkla Era inköp ytterligare:

En backup-funktion gör att inmatade data i en påbörjad beställning sparas efter ett eventuellt avbrott och registreringen av ordern kan fortsätta. Dessutom kan Ni nu definiera ett valfritt antal kundvagnar i vilka Ni kan lägga regelbundet återkommande grupper av artiklar. Det tidsödande arbetet att sammanställa enskilda artiklar och beställningsmängder bortfaller därigenom. Naturligtvis kan alla kundvagnar justeras när som helst. Eventuella ändringar kan alltså göras enkelt och problemfritt.

9. Kontaktformulär
Här kan Ni ställa frågor till oss, ge oss tips, komplettera Era adressuppgifter eller lämna meddelanden.

10. Allmänna försäljningsvillkor
Här finns våra f n gällande offert-, leverans- och betalningsvillkor.

11. Anmälan
Skicka Er anslutningsansökan. Av oss får Ni alla ytterligare informationer för att kunna använda vår PFERD-Shop samt Ert password.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se