Förbud att använda polycykliska aromatiska kolväten (PAK)

Ämnesgruppen för polycykliska aromatiska kolväten (PAK) omfattar flera hundra enskilda substanser. Gemensamt för alla dessa föreningar är, att de består av en grundstomme av sammankopplade bensolringar.

Även enligt förbundsministeriets rön för riskvärdering finns det grundade misstankar om att PAK ändrar arvsmassan, är cancerogent och inverkar negativt på fortplantningen.

Den 4:e augusti 2014 godkände utskottet för produktsäkerhet (AfPS) test av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) för GS-märkning/certifiering (GS - Geprüfte Sicherheit) i enlighet med § 21, kap 1, nr 3 i Produktsäkerhetslagen (ProdSG). Godkännande sker  med hjälp av en GS-specifikation.

För att säkerställa, att PFERD-produkter överensstämmer med dessa krav, måste alla produkter som levereras till PFERD överensstämma med denna specifikation och minst hålla gränsvärdena enligt kategori 2. I synnerhet får inga PAK-kontaminerade mjukgörande oljor och rost användas.
 

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se