Kompetenta medarbetare tryggar företagets framtid

Kvalificerade och motiverade medarbetare är för August Rüggeberg en väsentlig beståndsdel för långsiktig framtidstrygghet för företaget och för att bevara konkurrenskraften.

Som globalt ledande tillverkare av verktyg för bearbetning av ytor är vi ständigt på jakt efter kvalificerade och motiverade medarbetare för våra produktions- och förvaltningsområden.

Skicka alltid skriftliga ansökningar. Vi ser fram emot erhålla Era fullständiga ansökningshandlingar.

 

Lediga tjänster

Välkommen med din ansökan - vi på PFERD-VSM är alltid intresserade av nya kompetenta medarbetare!

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se