Förbud och begränsningar enligt REACH-förordning

REACH-förordningen för registrering, värdering och tillstånd för kemikalier innehåller omfattande krav på tillverkare, importörer, återförsäljare och senare användare av kemikalier. Förutom informationsskyldigheter regleras även ytterligare skyldigheter, t ex registrering, tillstånd och begränsning (=förbud) av kemiska ämnen. Därvid faller inte bara kemikalier, utan även produkter som tillverkats av dem (t ex produkter som  maskiner, leksaker, konstruktionsdelar etc.) inom användningsområdet för REACH-förordningen.

Bilaga XVII innehåller olika poster med så kallade begränsningar (ämnesförbud). För varje post definieras begränsningsvillkoren, d v s för vilken användning förbuden gäller eller vilka gränsvärden konkret måste underskridas.

Alla produkter som levereras till PFERD måste uppfylla kraven i den för varje tidpunkt gällande versionen av REACH-förordninge med alla ändringar.

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se