Förbud för användnnig av dimetylfumarat

EU-bestämmelsen 412/2012 av den 15 maj 2012 ersätter Europakommissionens beslut 2009/251/EG av den 17 mars 2009, där tillämpningen är tidsbegränsad. Dimetylfumarat (DMF) kan användas och/eller släppas ut på marknaden i artiklar eller delar därav i en koncentration som är högre än 0,1 mg/kg.

Det DMFsom används som biocid mot mögelsvampangrepp (CAS Nr. 624-49-7) gäller som kraftig kontaktallergen och kan redan i låga  koncentrationer medföra häftiga allergiska reaktioner.

Inom EU är användning av DMF för tillverkning av konsumentprodukter redan förbjudet med Biociddirektivet 98/8/EG och bör därför inte påträffas i produkter tillverkade i Europa.

Vid importerade varor från icke EU-länder kan DMF däremot finnas. Det används för det mesta förpackade i påsar (ungefär som det tillåtna  silicagel), men kan även vara direkt applicerat på produkten. Som DMF-haltigt gäller en produkt, om antingen en påse med DMF bifogas eller om  gränsvärdet på  0,1 mg/kg i själva produkten överskrids.

DMF-haltiga produkter får inte levereras till PFERD.

Närmare informationer om detta finner Ni här:

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se