Radioaktiv kontamination av metalliska produkter

I februari 2009 har Förbundsmiljöministeriet informerat offentligheten om, att det i flera förbundsländer påträffats radioaktivt kontaminerade produkter av rostfritt stål från Indien (se pressinformation nr 41/09).

Enligt hittillsvarande rön är dessa föroreningar följden av en oavsiktlig insmältning av radioaktivt kobolt-60 strålkällor i ett indiskt smältverk.

Bland de påträffade produkterna handlar det både om förprodukter i form av  rostfria rundstål, som skall vidarebearbetas i Tyskland, och om slutprodukter, som t ex maskindelar.

Kontaminerade stålprodukter som en följd av oavsiktlig insmältning av radioaktiva strålkällor är ett globalt problem. En latent risk av radioaktivt kontaminerade stålprodukter är därför principiellt givet.

Naturligtvis får det från av Er anskaffade produkterna inte avge några hälsorisker för våra medarbetare / kunder.

Var därför säker på, att en radioaktiv kontamination av metalliska material är uteslutet vid leveranser till PFERD.

Här finner Ni motsvarande pressmeddelande för detta ämne:

 
 

Mässor

Se vilka mässor PFERD ställer ut på.

Varvtalsräknare

Beräkna här det optimala varvtalet för ditt PFERD-verktyg.


Kontakt

PFERD-VSM AB
Radiovägen 3B
181 55 Lidingö

Tel: + 46 (0)8 564 72 300
Kundservice: + 46 (0)8 564 72 310
Fax: + 46 (0)8 564 72 301
E-Mail: info@pferd-vsm.se
E-Mail: order@pferd-vsm.se