PFERD Aşındırıcı Takımlar Ltd. Şti.

PFERD, ister yüzey finisajı ister materyal kesim görevleriniz için olsun, ideal çözümü sunmak amacyla kaliteli takımlar, makineler ve size özel danışmanlık bilgilerini bir araya getirerek her konuda kazanmanızı sağlar.

Genel bakış
PFERD takımları ürün bulma motoru

Ürün bulma motorumuz ile en doğru takımı bulabilirsiniz. Bir uygulama, bir materyal ve/veya makine tipi girmeniz yeterlidir. Filtreler kullanarak aramanızı daha ayrıntılı hale getirebilirsiniz.

Oku

PFERD müşterileri pek çok ekstra servisten faydalanabilmektedir. PFERD ile çalışırken katma değerlerinize katkıda bulunabilecek servislerden bazıları burada gösterilmektedir.

Genel bakış

PFERD Takım El Kitabı (Katalog), materyal kesimleri ve yüzey finisajları ile ilgili değerli bilgilerin yanı sıra 8.500’den fazla takıma dair bilgi içermektedir.

Oku

PFERD, yüzey çalışmaları ve materyallerin kesilmesi amacıyla takım çözümlerinin geliştirilmesinde, üretilmesinde, destek sağlanmasında ve dağıtımında liderdir.

Genel bakış

Farklı uygulamalar, materyaller veya makineler hakkında her türlü sorunuzu cevaplamaya hazırız.

Oku

Pürüzlülüğü doğru şekilde azaltmaya dair

Basın bültenleri

13.04.2021

Tüm mesele doğru pürüzlüğü elde etmek olsa da, yüzeylerde yapılan çalışmalar sadece tüm faktörler doğru şekilde dengelendiği zaman etkili olur. Hassas taşlama ve parlatma uzmanı Ralf Heimann tam olarak böyle düşünüyor.

Marienheide merkezli takım üreticisi PFERD’de hassas taşlama ve parlatma takımları ürün müdürü olarak görev yapan Ralf Heimann şöyle diyor: “Yüzeylerden bahsettiğimizde mesele daima doğru pürüzlülük seviyesine ulaşmaktır. Çünkü yüzeyleri tanımlayan özellik budur.”

Ancak bu kadar basit ve kolay gözüken bu konu, Heimann’ın belirttiğine göre “etki faktörlerini tanımıyorsanız” düzenli olarak başarısızlığa uğrayan son derece karmaşık uygulamalara dönüşmektedir.

Yüzeyler ve işlevleri

Birinci soru, bir yüzeyin aslında ne olduğudur. “Teknik açıdan baktığımızda, yüzeyler pürüzlülük gibi özellikleriyle tanımlanır.

Ama aynı zamanda işlevleri açısından da yüzeyleri tanımlayabiliriz, örneğin aşınma ve sürtünme kaynaklı mekanik hasara karşı koruma sağlamanın ya da bariyer işlevi görerek korozyon koruması sağlamanın yanı sıra yansıtma, emilim veya estetik tasarım gibi görsel işlevlere de sahip olabilir

Ýlgili bileþenin planlanmýþ kullanýmý, üretilecek ürünün özelliklerini tanýmlar. Ürün müdürlerinin de bildiði üzere, pek çok belirsizliðin olduðu aþama budur. “Ýþlevsel yüzeylerin elde edilmesinde pek çok etki faktörü mevcuttur. Teknik ve ekonomik açýlardan optimum sonuç elde edebilmek için, kullanýlan yöntem, takým ve makine seçimlerinde bu faktörleri etkili þekilde dengeleyebilmek kritik öneme sahiptir.”

Mükemmel yüzey koşulları

Genel koşullar işlenecek malzemeye, başlangıçtaki duruma ve istenilen sonucun ne olduğuna göre belirlenir. İki tipik uygulamayı örnek veren Heimann şunları ekliyor: “Örneğin çelik kaynak dikişlerini temizlemede ve düzgünleştirmede kullanılan takımlar, paslanmaz çeliklerde matlaştırma işleminde kullanılanlara göre tamamen farklıdır.” Çünkü kullanılan takımlar açısından malzemeler ve uygulamalar çok farklı gereksinimlere sahiptir.

Benzeri şekilde işlenecek yüzeyin boyutları ve erişilebilirliği de önemli role sahiptir. Ralf Heimann açıklıyor: “Küçük ve dar alanlar erişilmesi kolay, geniş alanlara göre çok farklı takımlara gerek duyacaktır.”

Eksiksiz ürün serileri

Genel koşulları belirleyen her bir faktör açıkça belli olsa bile, yüzey işlemenin karmaşıklığı tüm değişkenlerin oluşturduğu kombinasyondan kaynaklanmaktadır. “Sırf malzemelerin çeşitliliği bile çok farklı aşındırıcı tanecik tiplerinin varlığını gerekli kılmaktadır, zira her aşındırıcı her malzemede kullanılamaz. Başlangıçtaki duruma ve istenilen sonuca bağlı olarak, kullanılan takımlar genelde kaba çalışma ile başlamakta ve hassas taşlama, çok hassas taşlama ve en sonunda parlatma ile devam etmektedir.” Modern taşlama / zımparalama takımları çeşitleri bu gereksinimleri baştan aşağı kapsamak zorundadır. Ve ilgili çözümlerin birbiriyle hassas şekilde koordine edilmiş olması gerekmektedir, zira PFERD sorumlusunun da belirttiği üzere “istenilen yüzey finisajına ulaşmak için pürüzlülüğü sistematik olarak azaltmak gerektiğinden, her bir adım için hassas olarak tasarlanmış takımlara gerek vardır.” İşte tam da bu sebeple PFERD taşlama, hassas ve çok hassas taşlama ve parlatma takımı çeşitleri, çalışmayı gerçekleştiren kişilerin ihtiyaçlarına ve elde etmeyi amaçladıkları sonuçlara dayalı olarak tasarlanmaktadır. “Hiçbir konuda tesadüfe yer bırakılamaz.”

Benzer şekilde, herhangi bir uygulamaya uygun olabilmeleri için takım şekillerinin ve tasarımlarının da yeterince çeşitli olması gerekmektedir. Çoğu zaman kullanıcılar doğru takıma sahip olmalarına rağmen işleyecekleri konuma ulaşma sorunuyla karşı karşıya gelirler, bunun sebebi bazen takım sapının çok kısa olmasıyken bazen de kesme noktasının geriye yönelmiş olmasından ötürü alın taşlama takımıyla ulaşılamaması sorunuyla karşılaşırlar.

Heimann “böyle durumlara karşı farklı kullanım senaryoları üzerine düşünüyoruz” diyor. “Aynı takımı alın taşlama, bant, çevresel veya elle taşlama gibi kullanım çeşitlerine göre sunuyoruz. Ve pek çok boyut seçeneği ekliyoruz. Sonuç olarak yüzey nerede olursa olsun ve erişim imkanı ne olursa olsun, işin daima yapılabileceğine emin olabiliyoruz.”

Bu açıdan,

  • kaba taşlamadan ayna parlaklığında yüzeyler elde etmeye kadar,
  • alın taşlamadan bant, çevresel ve el uygulamalarına kadar,
  • çok farklı şekillerde ve boyutlarda

hemen hemen her yüzey çalışmasını ve takım uygulamasını kapsayan çeşitlerin mevcut olduğunu belirten Heimann devam ediyor: “Üstelik her durum için en iyi stratejinin ne olduğunu biliyoruz.”

Teknik Bilgiler

Uzman danışmanlık hizmetlerinin bir parçası olarak PFERD, müşterilerinin spesifik uygulamalarına özel çözümler belirlemektedir. “Müşterinin tam olarak ne yaptığına, çalışmalarıyla nereye varmak istediğine bakıyoruz ve iyileştirme önerilerinde bulunuyoruz. Birinci amacımız teknik açıdan mümkün olan en iyi sonucun elde edilmesini sağlamaktır. Mümkün olan en yüksek verimlilik seviyesini elde etmeye ve düzgün süreçler oluşturmaya özellikle dikkate ediyoruz. Ergonomik çalışma koşullarının önemli bir rolü olup, üç alanda etkisi görülmektedir: Çalışmanın sonucunda, verimlilikte ve sağlığının korunması gereken işçi üzerinde etkileri vardır. Heimann şunu vurguluyor: “Müşterimiz ile iş tezgahında gerçek anlamda bir araya gelebilirsek, iş sonuçlarında ve süreçlerinde daima ciddi iyileştirmeler sağlayabiliyoruz.” Buradaki çalışmalar faydasını çok hızlı göstermektedir.

PFERD ürün müdürü, pek çok kullanıcıya tavsiyelerde bulunduklarını ve sorunlarına çözümler sunduklarını belirtiyor. “Çözümü sunduğumuzda müşteriler çoğu zaman sorunlarını nasıl kolay, hızlı ve etkili şekilde çözebildiğimize bakıp şaşırmaktadır. Mesele daima pürüzleri gidermek olsa da, asıl mesele bunu en uygun şekilde yapmaktır.”

İndirilebilir Dosyalar

Welcome


We have discovered that you are coming from another country. Do you want to switch to the site for that country?